Via practica 11/2009

Depresívne poruchy v praxi všeobecného lekára pre dospelých – II. časť

MUDr. Peter Marko

Depresia je závažné psychické ochorenie, ktoré postihuje počas života 10 –15 % populácie. Za vznik a manifestáciu tejto sociálno-ekonomicky závažnej choroby je spoluzodpovedná kombinácia rôznych faktorov. V rozvinutých krajinách Európy pacienti s depresiou päťkrát častejšie navštevujú svojho všeobecného praktika v porovnaní so psychiatrom. Približne 40 % pacientov, ktorí spáchajú samovraždu, navštívi svojho všeobecného lekára počas predchádzajúcich štyroch týždňov.

Kľúčové slová: začatie, monitorovanie a ukončenie a liečba antidepresívami, nedostatočná odpoveď na liečbu antidepresívami, nežiaduce účinky antidepresív, sexuálna dysfunkcia, riziko samovraždy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Depressive disorders in general practitioners practice – part II.

Depression is a serious psychiatric illness, which effects from 10 to 15 % of the population during their lifetime. The existence and manifestation of this socio-economic serious illness can be attributed to a combination of various factors. In the developed countries of Europe patients suffering from depression visit their general practitioners five times more often compared to psychiatrists. 40 % of patients, who commit suicide visit their GP within 4 weeks before of doing so.

Keywords: beginning, monitoring and stopping of antidepressant treatment, failure to respond to antidepressants, adverse effects of antidepressants drugs, sexual dysfunction, risk of suicide