Via practica 3/2008

ĎALŠIE INFORMÁCIE Z KONFERENCIE WONCA EUROPE 2007 V PARÍŽI

MUDr. Eva Jurgová, PhD.

Článok je pokračovaním informácie o konferencii praktických a rodinných lekárov v Paríži. Prvá časť informácie bola uverejnená v predchádzajúcom čísle tohto časopisu.

Kľúčové slová: primárna zdravotná starostlivosť, gastrointestinálne choroby, adolescenti a drogy, syndróm „vyhorenia“ u lekárov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

FURTHER INFORMATION FROM WONCA EUROPE 2007 IN PARIS

This article is a continuation of information about general and family doctors Conference in Paris. First part was published in the previous edition of this journal.

Keywords: primary health care, gastrointestinal diseases, adolescents and drugs abuse, doctors´ „burnout“ syndrom .