Via practica 6/2022

COVID-19 – ako poznamenala pandémia COVID-19 diagnostiku VLD?

prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD., doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.

Pandémia COVID-19 je síce na ústupe, ale vzhľadom na mutagenitu vírusu SARS-CoV-2 a riziko ďalších vĺn šírenia sa môže korektné zhodnotenie poznatkov z praxe a ponaučení z odbornej literatúry stať prínosom pre budúcnosť. Dnešné skúsenosti poukazujú na dosť rozdielny prístup ku klinickej a laboratórnej diagnostike ochorenia, množia sa sťažnosti na postup zdravotníkov. Publikácia sa zaoberá dostupnými možnosťami klinickej a laboratórnej diagnostiky v praxi všeobecných lekárov pre dospelých (VLD).

Kľúčové slová: epidemiológia vírusu SARS-CoV-2, klinická a laboratórna diagnostika, komorbidity, rizikové faktory, komplikácie ochorenia, všeobecný lekár pre dospelých

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

COVID-19 – how did COVID-19 pandemic affect general practitioner`s diagnostics

Although the COVID-19 pandemic is in decline, due to the mutagenicity of the SARS COV 2 virus, the risk of further waves of spread, a correct assessment of practical knowledge, lessons learned from the scientific literature can become beneficial for the future. Today’s experience shows a rather different approach to the clinical and laboratory diagnosis of the disease, complaints about the progress of health professionals are multiplying. The publication deals with the available options for clinical and laboratory diagnostics in the practice of general practitioners for adults.

Keywords: epidemiology of the SARS COV 2 virus, clinical and laboratory diagnostics, comorbidities, risk factors, complications of the disease, general practitioner for adults