Via practica 12/2008

CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA

prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

V súčasnosti je zvýšený záujem o chronickú lymfocytovú leukémiu. Sú dostupné nové liečebné možnosti, včítane purínových analógov, monoklonových protilátok, ale aj ich kombinácií. Vzhľadom na odlišnosť priebehu ochorenia medzi jednotlivými chorými, obzvlášť významné je posúdenie rizikových faktorov ochorenia v čase diagnózy. Nové substancie a ich kombinácie, testované v klinických štúdiách sú nádejou na zlepšenie prežívania ako aj kvality života u pacientov s CLL.

Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, prognostické faktory, purínové analógy, imunochemoterapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA

The diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukemia (CLL) are currently undergoing great change. Numerous new therapeutic procedures now available, such as purine analogues, high-dose treatment and monoclonal antibodies are making major contributions to this progress. As a consequence, the options for treatment of CLL are considerately more diverse now than a few years ago, and now include procedures that take into account age and risk. At the same time, it should be emphasized that many important questions regarding the treatment of CLL remain unresolved. New substances or combinations are tested in clinical trials of the randomized studies. We hope that will contribute to an improved outcome of patients with CLL.

Keywords: chronic lymphocytic leukemia, prognostic factors, purine analogous, immunochemotherapy