Via practica 6/2012

Chrípka a očkovanie proti chrípke v ambulancii VL v sezóne 2012/2013

MUDr. Iveta Vaverková, MPH

Chrípka zostáva aj v dnešnej dobe vážnym respiračným ochorením, s ktorým sa vo svojej ambulancii stretne každý všeobecný lekár. Ľudia často za chrípku považujú každé prechladnutie. Dostupným preventívnym opatrením je očkovanie proti chrípke. Každoročne sa mení zloženie vakcíny a každoročne sa mení aj spôsob očkovania v ambulancii všeobecného lekára. V článku sú zhrnuté aktuálne informácie pre očkovanie chrípky v sezóne 2012/2013.

Kľúčové slová: chrípka, očkovanie proti chrípke.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Influenza and vaccination against influenza in outpatient department of general practitioner in season 2012/2013

Influenza remains even today a serious respiratory disease, with which every general practitioner meets in his clinic. People often consider every cold as influenza. Available preventive measure is a vaccination against influenza. The vaccine composition and the way of vaccination in general practice is changing every year. The article summarizes teh current information on the influenza vaccination in the season 2012/2013.

Keywords: influenza, vaccination against influenza.