Via practica 12/2006

Chlamýdiová pneumónia – kazuistika

MUDr. Jihad Farah, prof. MUDr. Ružena Tkáčová, CSc., MUDr. Andrej Somoš

61-ročný pacient poukázaný obvodným lekárom pre neúspech ambulantnej liečby. V popredí klinického obrazu pri prijatí celková slabosť, zvýšené teploty, dýchavica. V RTG obraze prítomné nehomogénne zatienenie v ľavom strednom a dolnom pľúcnom polí. Po aplikácií ATB (Cefalosporín III. generácie) došlo k ústupu subjektívnych ťažkostí a na kontrolnej RTG PA snímke hrudníka nález bez zmien. Realizované sérologické vyšetrenie na chlamýdiovú pneumóniu so záverom IgM a IgG pozitívne. Po aplikácii dvojkombinácie ATB (Ciprofloxacín – 21 dní + azytromycín – 8 dní) na kontrolnej RTG PA snímke došlo k podstatnej regresii nehomogénneho zatienenia v ľavom strednom a dolnom pľúcnom poli. Laboratórny skríning – sedimentácia, krvný obraz – hodnoty v medziach normy.

Kľúčové slová: chlamýdiová pneumónia, serológia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť