Via practica 10/2006

Chirurgická liečba chronickej pankreatitídy

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., MUDr. Daniel Pinďák, PhD.

Chronická pankreatitída je zápalové ochorenie charakterizované progresívnou fibrózou parenchýmu pankreasu. Najčastejšími príčinami sú abúzus alkoholu, cholelitiáza, anatomické variácie panreasu, najmä pancreas divisum a hereditárna pankreatitída. Bez ohľadu na príčinu sa ochorenie obyčajne diagnostikuje vo fáze, keď sú morfologický obraz a zápalové zmeny obdobné u všetkých variantov ochorenia. Hlavným príznakom ochorenia je bolesť. Diagnóza sa stanoví na základe kombinácie anamnézy a výsledkov rádiologických vyšetrení, hlavne CT, MR a MRCP. Uvedené vyšetrenia sú tiež nevyhnutné pred rozhodnutím o spôsobe liečby pacienta.

Kľúčové slová: chirurgická liečba chronickej pankreatitídy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CHRONIC PANCREATITIS SURGERY

Chronic pancreatitis is inflamatory disease, wich id characterized by progressive fibrosis of pancreas. The most commom causes are alcohol intake, biliary tract disease, pancreas divisum and hereditary pancreatitis, Despite the ethiology, in the time when diagnosis is established, inflamatory and morphological changes are almost equal in all patients. The main symptom is pain and diagnosis is ussualy made according finding on CT, MRI and MRCP. The basic principles of surgical treatment indicated due to pain syndroma will be presented in this article.

Keywords: chronic pancreatitis surgery.