Via practica 1/2006

Celiakia v ambulantnej praxi

MUDr. Igor Páv

Celiakia je ochorenie, ktoré je stále podhodnotené a na ktoré sa stále nedostatočne myslí. Ochorenie sa totiž neprejavuje len typickými gastrointestinálnymi príznakmi, ktoré môžu viesť lekára k stanoveniu správnej diagnózy, no častokrát hlavne v dospievaní alebo v dospelosti môže byť klinicky asymptomatické a prejavuje sa len nenápadným príznakom. Ochorenie dlho môže byť nemé a demaskuje sa v rozličnom veku. V súčasnosti sa vie, že ochorenie nie je chorobou detí a deti z neho „nevyrastú“. Ochorenie je celoživotné. Úlohou článku je upriamiť pozornosť praktických lekárov, internistov ako i iných špecialistov na niekedy nenápadné príznaky, ktoré sú prejavom celiakie.

Kľúčové slová: celiakia, diagnostika, vedenie pacienta, komplikácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť