Via practica 3/2022

Bolesti hlavy – aktuální problém i ve vyšším věku

MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.

Tato práce popisuje specifické problémy bolestí hlavy u seniorů. Výskyt primárních bolestí hlavy (migréna, tenzní typ bolesti hlavy, cluster headache) s narůstajícím věkem klesá, výskyt sekundárních bolestí hlavy (organická nebo metabolická onemocnění) stoupá, některé typy bolestí hlavy se vyskytují téměř výlučně ve vyšším věku (obrovskobuněčná arteritis, hypnické bolesti hlavy). Ačkoliv léčba většiny primárních bolestí hlavy je dostupná, fyziologické změny spojené s věkem, komorbidity, kontraindikace, polyfarmacie a zvýšené riziko vedlejších účinků vyžadují přiměřenou léčbu ve vyšším věku. Jsou zmíněny specifické problémy akutní a profylaktické léčby primárních bolestí hlavy ve stáří. V druhé části práce jsou popsány sekundární bolesti hlavy, které mají zvýšený význam ve stáří. V případě přítomnosti tzv. červených praporků jsou indikována různá zobrazovací a laboratorní vyšetření.

Kľúčové slová: bolest hlavy, starší věk, migréna, sekundární bolesti hlavy, červené praporky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Headaches – an up to date problem even in elderly age

This paper describes specific problems of headache in seniors. The occurrence of primary headaches (migraine, tension – type headache, cluster headache) decreases with increasing age, the occurrence of secondary headaches (organic or metabolic diseases) increases, certain types of headaches occur almost exclusively in the elderly (giant cell arteritis, hypnic headache). Although treatments for most common primary headaches are available, age-related physiologic changes, comorbidities, contra indications, polypharmacy and increased risk of side effects require appropriate treatment in the elderly. Specific problems of acute and prophylactic treatment in primary headaches in the elderly are mentioned. In the second part of this paper secondary headaches are described, which have increased significance in the elderly. Various imaging and laboratory evaluations are indicated in the presence of any red flag signs and symptoms.

Keywords: headache, elderly age, migraine, secondary headaches, red flags