Via practica 5/2020

Běžná onemocnění nosní sliznice a jejich samoléčba volně prodejnými přípravky

Mgr. Filip Škarda

Správná léčba onemocnění nosní sliznice spočívá velmi často ve správném určení původce problému a volbě vhodného léčivého přípravku a doplňkové léčby. Přesná incidence onemocnění nosní sliznice je těžko zjistitelná. Rýma a obdobná onemocnění jsou jedním z nejčastějších druhů onemocnění řešených samoléčbou za pomoci lékárníka nebo farmaceutické asistentky, bez zásahu praktického či odborného lékaře. V tomto textu se pokusím shrnout přehled běžných onemocnění nosní sliznice a nastínit jejich léčbu přípravky dostupnými v České republice.

Kľúčové slová: rýma, nosní sliznice, dekongestant, otok, alergie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Common diseases of the nasal mucosa and their self-healing using OTC medication

An appropriate treatment of nasal mucosa depends very often on the correct specification of the disease agent and right choice of medicinal product and complementary treatment. The exact incidence of diseases of nasal mucosa is difficult to detect. Rhinitis and similar diseases are one of the most common type of self-healing diseases (only with the help of a pharmacist or a pharmaceutical assistant without the intervention of a practitioner or a specialist). In this text I summarize the common diseases of the nasal mucosa and outline the treatment by using medicine available in the Czech Republic.

Keywords: rhinitis, nasal mucosa, decongestant, swelling, allergy