Via practica 5/2020

Bezlepková diéta

MUDr. Božena Pekárková

Dodržiavanie bezlepkovej diéty je nevyhnutným liečebným opatrením pri celiakii, ale aj pri iných ochoreniach súvisiacich s lepkom. Diéta musí byť striktná a dlhodobá. U zdravých ľudí bezlepkovú diétu neodporúčame pre jej možné nežiaduce účinky.

Kľúčové slová: celiakia, alergia na lepok, neceliakálna gluténová senzitivita, bezlepková diéta

stiahnuť celý článok v pdf

Gluten-free diet

Adherence to a gluten-free diet is a necessary treatment for celiac disease as well as for other gluten-realted disorders. The diet must be strict and long-term. For healthy people we do not recommend a gluten-free diet due to its possible side effects.

Keywords: celiac disease, gluten allergy, non-celiag gluten sensitivity, gluten-free diet