Via practica 9/2005

Atypické patogény a ich vplyv na liečbu respiračných infekcií

h. doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

Článok prináša základné údaje o problematike najčastejších atypických respiračných patogénoch – Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila – so snahou o praktické priblíženie problémov aktuálnej epidemiológie týchto patogénov, klinického obrazu, diagnostiky a liečby nimi vyvolaných respiračných infekcií.

Kľúčové slová: respiračné infekcie, atypické patogény, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, makrolidy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ATYPICAL PATHOGENS AND ITS INFLUENCE ON THE THERAPY OF RESPIRATION INFECTIONS

Atypical respiratory pathogens are recently recognized as one of the leading causes of community – aquired pneumonia and other respiratory infections. The difference and the common features of „atypical“ and „typical“ respiratory infections are documented. Recent data of epidemiology, diagnosis, clinical picture of respiratory infections caused by M. pneumoniae, C. pneumoniae and L. pneumophila are presented together with its impact on therapeutic strategy.

Keywords: respiratory infections, atypical pathogens, M. pneumoniae, C. pneumoniae, L. pneumophila.