Via practica 7-8/2009

Artériová tromboprofylaxia v internisticko-angiologickej praxi

doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof., MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

Antitrombocytová liečba kyselinou acetylsalicylovou (aspirínom) viedla k zásadným pokrokom v prevencii a liečbe obliterujúcich (koronárnych; cerebrálnych, končatinových, obličkových, genitálnych, očných a iných periférnych) artériových chorôb obehového systému. V súčasnosti dostupné protidoštičkové lieky však majú určité limitácie, ktoré by mohlo prekonať zlepšenie dávkovacích režimov, použitie kombinácií liekov s pôsobením na rôzne funkcie trombocytov a predovšetkým nové protidoštičkové lieky so zreteľnými farmakodynamickými účinkami, ktoré ponúkajú výhody rýchlejšieho nástupu, silnejšieho účinku, prípadne reverzibilného pôsobenia na trombocyty.

Kľúčové slová: artériový cievny systém, artériová trombóza, artériová tromboprofylaxia, klasické protidoštičkové lieky, nové protidoštičkové látky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Arterial thromboprophylaxis in medical and angiological practice

Antiplatelet therapy by acetylsalicylic acid (aspirin) provided pivotal advances in the prevention and treatment of obliterating (coronary; cerebral, extremities, renal, genital, ocular and other peripheral) arterial cardio-vascular diseases. Currently available antiplatelet drugs have some limitations which might be overcamed by improved dosing regimens, use of combination of agents affecting different platelet functions and, in particular, by the new antiplatelet drugs with distinct pharmacodynamic properties offering new advantages, including faster onset of action, greater potency, and reversibility of effects.

Keywords: arterial vascular system, arterial thrombosis, arterial thromboprophylaxis, classical antiplatelet drugs, new antiplatelet agents