Via practica 3/2015

Artériová hypertenzia: klinické a výskumné trendy 2015. XIII. sympózium o artériovej hypertenzii v Prahe (Česká republika)

doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.

Dňa 1. apríla 2015 sa v historických priestoroch Novomestskej radnice v Prahe uskutočnilo už XIII. sympózium venované problematike artériovej hypertenzie. Podujatie má dlhodobo prehľadný postgraduálny charakter so zameraním na výskumné i klinicky aktuálne a zaujímavé témy. Tradične ho usporiadalo Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie Všeobecnej fakultnej nemocnice III. internej kliniky 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity a VFN v Prahe a Česká spoločnosť pre hypertenziu v spolupráci s Českou internistickou spoločnosťou ČLS JEP a Českou kardiologickou spoločnosťou. Budova atraktívneho historického areálu radnice na Karlovom námestí v Prahe leží v blízkosti jednej z najstarších lekárskych fakúlt v Európe. Celý objekt je významnou pražskou pamiatkou, dejiskom búrlivých udalostí predhusitskej doby známych pod názvom prvá pražská defenestrácia (1419). Stavať sa začala už v roku 1348 za Karla IV., v období, ktoré v histórii krajiny vynieslo Čechy do centra európskej politiky a Praha samotná na mape umeleckých centier starého kontinentu zaujala významné miesto.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť