Via practica S1/2011

Artériová hypertenzia – jednoduchý fenomén so zložitým pozadím

doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC

Čo všetko sa skrýva za jednoduchým zvýšením krvného tlaku, ktorý sa dokonca niekedy zistí náhodne, bez toho, aby vyvolával subjektívne ťažkosti... Namerané hodnoty vo veľkej miere odzrkadľujú spôsob života jednotlivca i celej spoločnosti. V suplemente časopisu VIA PRACTICA s názvom Arteriálna hypertenzia, ktoré sa vám dostáva do rúk, sa však budeme zaoberať viac tým, čo je v pozadí tohto jednoducho zmerateľného fenoménu z medicínskeho hľadiska a každodennej lekárskej praxe.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť