Via practica 12/2008

ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

MUDr. Milena Dolejšová, doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

Vysoký výskyt arteriální hypertenze je zdravotním problémem téměř ve všech rozvinutých zemích. Včasná diagnostika a následně dobrá kompenzace hypertenze zůstává jedním ze základních cílů léčby, a to zejména u hypertoniků s přidruženými chorobami jako je diabetes mellitus, ischemická choroba srdeční, onemocnění ledvin, cévní mozková příhoda apod.

Kľúčové slová: arteriální hypertenze, klasifikace, měření krevního tlaku, léčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť