Via practica 11/2006

Antibiotická liečba infekčných endokarditíd

MUDr. Vladimír Rolný

Článok obsahuje súčasné odporúčania pre antibiotickú liečbu infekčnej endokarditídy (IE). Pre potreby klinickej praxe sa zaoberá liečbou IE v troch oddieloch: IE u pacientov závislých na injekčných drogách, IE natívnej chlopne a IE umelej chlopne. Diagnostické kritériá nie sú vždy jednoznačné a typické, pri liečbe febrilných pacientov rizikových skupín antibiotikami sa vyžaduje od lekárov opatrnosť a rozvaha. V každej sekcii článku sú popísané najčastejšie agensy IE, odporúčané liečebné režimy prvej voľby, alternatívy a dôležité poznámky. Je zdôraznená aj empirická liečba.

Kľúčové slová: infekčná endokarditída, patogén, liečba, antibiotiká, riziková skupina.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ATB TREATMENT OF INFECTIVE ENDOCARDITIS

Timely and accurate recommendations for the antimicrobial therapy of the infective endocarditis (IE) is the goal of this paper. from the clinical point of view it is useful to mention separately three sections: IE in injection drug users, native valve IE and prosthetic valve IE. Diagnostic criteria are not always clear and typical, the physicians are challenged to be particularly careful in antibiotic use during the care about febrile patient with risk factors. Each section does include common pathogens, first choice and alternative regime and important points. Also the empiric therapy of IE is stressed.

Keywords: endocarditis, pathogen, treatment, antibiotics, risk group.