Via practica 1/2016

Antibiotická léčba

MUDr. Václava Adámková

Antibiotická terapie je léčbou bakteriálních infekcí a je určována účinností in vitro, klinickou účinností, klinickou bezpečností a epidemiologickou bezpečností. Správná volba antibiotika odráží jeho farmakokinetické a farmakodynamické parametry. Spektrum nejčastějších původců infekcí se v průběhu času příliš nemění, ale významně narůstá jejich rezistence k používaným antibiotikům. Použití antibiotika v léčbě konkrétní infekce u pacienta musí vycházet ze znalosti lokální epidemiologické situace.

Kľúčové slová: antibiotikum, rezistence, deeskalace

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Antibiotic therapy

Antibiotic therapy of bacterial infections is based on in vitro activity, clinical efficacy and safety and epidemiological safety. Right choice of antibiotic reflects its pharmacokinetic and pharmacodynamic properties. The spectrum of causative agents is unchanged, but their resistance to antimicrobial agents is increasing. Knowledge of local epidemiology is essential.

Keywords: antibiotic, resistance, de-escalation