Via practica 2/2015

Alergická rýma a alergické bronchiální astma, astmatický ekvivalent

MUDr. Irena Krčmová, CSc., MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.

Ač alergická onemocnění jsou prezentována klinickými orgánovými projevy, je dnes alergie chápána jako systémové onemocnění. Alergické onemocnění se rozvíjí na podkladě četných vlivů prostředí u geneticky disponovaného jedince. Nejčastější alergická onemocnění jsou atopická dermatitida, alergická rýma a bronchiální astma. Uvedené typy alergií se často vzájemně kombinují. Atopická dermatitida a alergická rýma jsou označovány jako preastmatické stavy. Eosinofilní zánět nosní sliznice se propaguje distálně, nemocní s alergickou rýmou mají 3–4×vyšší riziko dospět k astmatu. Pro alergika je důležitá informace, že vzniklé alergické onemocnění není plně vyléčitelné, ale je dobře léčitelné.

Kľúčové slová: alergická rýma, bronchiální astma, astmatický ekvivalent.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Allergic rhinitis and allergic bronchial asthma

Although allergic diseases present with clinical organ manifestations, allergy is now recognized as a systemic condition. Allergic disease develops due to numerous environmental factors in a genetically predisposed individual. The most common allergic diseases are atopic dermatitis, allergic rhinitis, and bronchial asthma. The above-mentioned allergy types frequently combine with one another. Atopic dermatitis and allergic rhinitis are referred to as pre-asthmatic conditions. Eosinophilic rhinitis spreads distally and patients with allergic rhinitis have a 3–4-fold higher risk of developing asthma. For an allergic person it is important to know that an allergic disease that has already occurred is not completely curable, but is well treatable.

Keywords: allergic rhinitis, bronchial asthma, asthmatic equivalent.