Via practica 5/2011

Alergická nádcha a jej liečba

MUDr. Radovan Košturiak

Alergická nádcha je zápalové ochorenie nosovej sliznice. K najčastejším príznakom patrí kýchanie, výtok z nosa, svrbenie nosa a zatekanie. Neliečená nádcha je nezávislý rizikový faktor pre vznik prieduškovej astmy. Liečba alergickej nádchy pozostáva z troch kategórií: vyhýbanie sa alergénom, farmakoterapia a špecifická alergénová imunoterapia. Súčasné smernice liečby (ARIA) odporúčajú intenzívnejšiu liečbu nádchy, pričom nosové steroidy predstavujú najefektívnejšie lieky. Vzhľadom na charakter ochorenia sa odporúča spolupráca medzi alergológom-imunológom, pneumológom a ORL špecialistom.

Kľúčové slová: alergická nádcha, ARIA, nosové kortikosteroidy,H1-antihistaminiká

stiahnuť celý článok v pdf

Allergic rhinitis and its treatment

Allergic rhinitis is an inflammatory condition in which nasal mucosa becomes inflamed. The most common symptoms include: sneezing, runny nose, itchy nose and postnasal drip. Untreated rhinitis is an independent risk factor for bronchial asthma. Treatment of allergic rhinitis can be divided into 3 categories: allergen avoidance, pharmacotherapy, and allergen-specific immunotherapy. Current treatment guidelines (ARIA) suggest more intensive treatment and intranasal corticosteroids are the most effective drugs. Cooperation between allergist-immunologist, pneumologist and ENT specialist is advised.

Keywords: allergic rhinitis, ARIA, intranasal corticosteroids, H1- antihistamines