Via practica 2/2004

Alergická – anafylaktická reakcia

h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Alergická a / alebo anafylaktická reakcia je náhla príhoda, ktorá môže skončiť smrťou aj u pacienta bez predchádzajúcej alergickej anamnézy. V rámci prednemocničnej liečby nie je dôležité diagnostické rozlíšenie alergickej, anafylaktoidnej alebo anafylaktickej reakcie a ani nie je vhodné čakať na rozvoj príznakov šokového stavu. Liečbu treba začať čím skôr podľa prevažujúcich príznakov a dokonca pri objavení sa cirkulačných a respiračných abnormalít môže medikamentóznu liečbu začať aj stredný zdravotnícky pracovník ako postup v krajnej núdzi.

Kľúčové slová: alergia, anafylaxia, anafylaktický šok, prednemocničná liečba, urgentná starostlivosť

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť