Via practica 2/2006

Akútny psychotický pacient v ambulancii praktického lekára

MUDr. Svetozár Droba, MUDr. Juraj Lexmann, MUDr. Branislav Moťovský

Vyplývajúc z povahy psychotickej poruchy, pacient si často neuvedomuje chorobnosť svojho stavu a preto sám psychiatra nevyhľadáva. Je preto dôležité, aby lekár takýto stav rozpoznal a zabezpečil psychiatrické vyšetrenie. Môže ísť o pacienta, ktorý je alebo bol psychiatricky liečený kvôli psychotickej poruche. No môže ísť aj o pacienta, ktorý doposiaľ kontakt s psychiatrom nemal. Článok ponúka prehľad psychotických porúch so stručným popisom symptómov, ako aj niektoré zásady komunikácie s psychotickým pacientom.

Kľúčové slová: psychotická porucha, klinický obraz, urgentná medikamentózna liečba, psychoterapeutická krízová intervencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť