Via practica 4/2021

Akutní respirační infekce – symptomatická samoléčba u dospělých

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., PharmDr. Tomáš Hammer

Řešení respiračních infekcí je častým důvodem návštěvy lékárny. Přestože příčina obtíží může být různorodá z pohledu vyvolávajícího agens, řadu z nich lze řešit pomocí samoléčby. V roce 2020 je velmi aktuálním tématem onemocnění COVID-19, které je způsobeno koronavirem SARS‑ CoV-2. Symptomatická léčba je indikována jako léčba samostatná u respiračních infekcí primárně virové etiologie, jinak je vedena jako doplněk léčby kauzální. V současné době máme k dispozici celou řadu volně prodejných léčiv z různých farmakoterapeutických skupin. Vedle léčiv lze použít také fytofarmaka. Nezbytnou součástí léčby je klid na lůžku, dostatečné množství tekutin a lehká strava doplněná o vitaminy.

Kľúčové slová: respirační infekce, samoléčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute respiratory infection – symptomatic self-medication in adults

Addressing respiratory infections is a common reason to visit a pharmacy. Although the cause of problems can be diverse in terms of inducing agents, many of them can be addressed through self-medication. In 2020, COVID-19, which is caused by the coronavirus SARSCoV- 2, is a very current topic. Symptomatic treatment is indicated as monotherapy for respiratory infections of primarily viral etiology, otherwise it is administered as an adjunct to causal treatment. We currently have a range of over-the-counter drugs from various pharmacotherapeutic groups. In addition to drugs, phytopharmaceuticals can also be used. An essential part of the treatment is bed rest, plenty of fluids and a light diet supplemented with vitamins.

Keywords: respiratory infections, self‑medication