Via practica 2/2007

Akútna respiračná insuficiencia

h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Náhla dychová nedostatočnosť nie je nozologická jednotka, ale následok veľkého počtu príčin internej, chirurgickej, neurologickej, traumatickej a inej genézy. Vznik respiračnej insuficiencie je náhly, rovnako rýchla musí byť aj liečba bez ohľadu na diagnostické možnosti. Rozsiahlejšia časť je venovaná patofyziologickým mechanizmom a definovaniu pojmov, ktoré sa často navzájom zamieňajú. Napriek zložitosti problematiky je prednemocničná lekárska pomoc jednoduchá a napriek jednoduchosti účinná.

Kľúčové slová: respiračná nedostatočnosť (insuficiencia), tachypnoe, hyperventilácia, bradypnoe, hypoventilácia, dyspnoe

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť