Via practica 2/2009

Aktuálne možnosti v liečbe epilepsie

MUDr. Eva Feketeová, PhD., MUDr. Mária Tormašiová, PhD.,

Epilepsia je definovaná ako opakovaný výskyt neprovokovaných epileptických záchvatov. Patrí medzi najčastejšie závažné neurologické ochorenia v dospelosti, postihuje približne 1 % populácie a takmer 5 % populácie prekoná najmenej jeden epileptický záchvat v živote. Problematika diagnostiky a liečby epilepsie je rozsiahla, pre orientáciu lekárov prvého kontaktu uvádzame prehľad stratégie liečby, novších antiepileptík a možnosti epileptochirurgického riešenia farmakorezistentnej epilepsie.

Kľúčové slová: epilepsia, stratégia liečby, antiepileptiká, epileptochirurgia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Actual treatment options in epilepsy

Epilepsy has been stated as the recurrence of unprovoked epileptic seizures. It belongs into the most frequent serious neurological conditions in adulthood, affecting approximately 1% of population and almost 5% survives an epileptic seizure in lifetime. Diagnostic and treatment tasks are wide, for the general practitioners authors provide treatment strategy overview including newer antiepileptics and possibilities for epileptosurgery of pharmacoresistant epilepsy.

Keywords: epilepsy, treatment strategy, antiepileptic drugs, epilepsy surgery