Via practica 6/2020

Aktuálne možnosti diagnostiky a liečby diabetickej polyneuropatie

MUDr. Milan Grofik, PhD., MUDr. Michal Cibulka, PhD.

Diabetická polyneuropatia je najčastejšia komplikácia diabetu. Predstavuje najčastejšiu príčinu syndrómu diabetickej nohy a bolesti u pacientov s diabetes mellitus. V klinickej praxi ide stále o nedostatočne, resp. neskoro diagnostikované ochorenie, pričom práve terapeutický zásah v skorých štádiách ochorenia môže spomaliť progresiu polyneuropatie. Práca poskytuje prehľad o aktuálnych možnostiach včasnej diagnostiky, prevencie a liečby diabetickej polyneuropatie.

Kľúčové slová: diabetická polyneuropatia, neuropatická bolesť

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current possibilities of diagnosis, prevention and therapy of diabetic polyneuropathy

Diabetic polyneuropathy is the most frequent complication of diabetes mellitus and at the same time the most common cause of diabetic foot syndrome and pain in patients with diabetes. This disorder is still being diagnosed insufficiently and too late in many cases. Therapeutic intervention in early stages could slow down progression of the neuropathy. Presented paper reviews current possibilities of early diagnosis, prevention and therapy of diabetic polyneuropathy.

Keywords: diabetic polyneuropathy, neuropatic pain