Via practica 11/2009

Ako sa zorientovať v pomôckach na kompresívnu terapiu

MUDr. Júlia Stracenská

Chronické defekty sa čoraz častejšie objavujú v našich ambulanciách, strpčujú život našim pacientom aj ich okoliu. O liečbe, ku ktorej patria ošetrovacie materiály, kompresívna liečba, celková a fyzikálna liečba, sa hovorí pomerne veľa. Aj napriek tomu, že kompresia je základným pilierom v liečbe rán venózneho pôvodu, a aj napriek tomu, že sa o nej neustále hovorí, na okraji pozornosti ostáva voľba správnych obväzov a technika nakladania bandáže. V bežnej praxi sa robia mnohé chyby, ktoré môžu nielen pacientovi nepomôcť, ale jeho stav ešte aj zhoršiť pokiaľ sú nesprávne zvolené a indikované.

Kľúčové slová: kompresívna terapia, krátkoťažné obväzy, dlhoťažné obväzy, zinkoglejové obväzy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

How to choose the right type of compressive dressing

Chronic defects appear in our offices more and more often, making the life of our patients and their families really difficult. The therapy of chronic defects includes the usage of dressing materials, compressive bandages and physical therapy that is becoming the centre of attention. Despite the fact that compressive therapy is the main pillar of managing chronic wounds of venous origin, dressing materials and bandages and the technique of their application are still not properly selected. Many mistakes are being made in everyday practice, which not only impede the effect, but may also aggravate the condition of the patients in case they are improperly selected or indicated.

Keywords: compressive therapy, low-stretch bandages, high-stretch bandages, zinc-glue bandages