Via practica 12/2005

Aditívne imunologické a neantibiotické účinky azalidových antibiotík

doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., doc. MUDr. Rudolf Novotný, PhD., MUDr. Adriana Liptáková, PhD., MUDr. Lenka Balogová, MUDr. Pavol Kristian, PhD.

Vplyv makrolidových antibiotík na imunitné mechanizmy hostiteľa je intenzívne študovaný od 80-tych rokov minulého storočia. V súčasnosti sú k dispozícii údaje o priaznivom vplyve azitromycínu na adherenciu baktérií na sliznice a cudzorodé materiály, fagocytózu, produkciu cytokínov a apoptózu polymorfonukleárov. Tieto priaznivé imunomodulačné a antiinflamačné účinky sa využívajú nielen v liečbe bežných respiračných infekcií horných a dolných dýchacích ciest, ale i v liečbe pacientov s ťažkým postihnutím pľúc. Publikované údaje potvrdzujú výhodnosť profylaktického a terapeutického použitia azitromycínu v troch nových indikáciách – u pacientov s cystickou fibrózou k prevencii pseudomonádových a burkholderových infekcií, u pacientov s transplantáciou pľúc v profylaxii a liečbe bronchiolitídy a u pacientov s imunosupresívnou liečbou k prevencii a liečbe prerastania gingiválnej sliznice.

Kľúčové slová: azitromycín, imunomodulačné a antiinflamačné vlastnosti, biofilm, fagocytóza, cystická fibróza, bronchiolitída.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť