Vaskulárna medicína 1/2010

Zo VII. angiologického dňa II. internej kliniky LF UK a FNsP

Magdaléna Žiaková, redaktorka

Na pôde LF UK usporiadala 27. januára 2010 II. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava v spolupráci so Slovenskou angiologickou spoločnosťou VII. angiologický deň II. internej kliniky LF UK a FNsP. Na podujatí venovanom téme Akútna a chronická končatinová ischémia si mohlo vyše 80 účastníkov vypočuť 12 prednášok.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť