Vaskulárna medicína 2/2016

XXIII. Slovensko-Česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, Martin, 19. – 21. máj 2016

prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Lucia Stančiaková, MUDr. Juraj Sokol, PhD., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť