Vaskulárna medicína 1/2022

XVIII. angiologický deň Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.

Dňa 25. mája 2022 sa uskutočnil XVIII. angiologický deň Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) organizovaný v spolupráci so Slovenskou angiologickou spoločnosťou SLS pod záštitou rektora Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., a dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc. Bolo nám potešením po troch rokoch pokračovať v prezenčnej forme v tradícii Angiologického dňa LF UK, ktorý založila prorektorka, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Vaskulárna medicína. Objednať časopis