Vaskulárna medicína 1/2009

XVII. SLOVENSKÝ ANGIOLOGICKÝ KONGRES s medzinárodnou účasťou

stiahnuť celý článok v pdf

THE 17th SLOVAK ANGIOLOGICAL CONGRESS with international participation