Vaskulárna medicína 1/2020

XII. medzinárodný kongres Central European Vascular Forum a XVII. angiologický deň Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť