Vaskulárna medicína 4/2010

Vysoký tlak v artériovom riečisku – artériová hypertenzia

prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc., FESC, FASA

Cieľom predloženého článku je stručné oboznámenie s funkciou obehového systému so zameraním na artériový krvný tlak ako jeho základnej zložky. Práce posledných rokov priniesli nové poznatky o mechanizmoch kontrolujúcich a ovplyvňujúcich krvný tlak. Porozumenie a osvojenie si týchto poznatkov ukazuje cesty ku skvalitneniu celkového manažmentu pacientov s artériovou hypertenziou vrátane inovatívnych terapeutických postupov.

Kľúčové slová: fyziológia obehového systému, artériový krvný tlak, artériová hypertenzia, hodnotenie artériového pulzu, kardiovaskulárne riziko.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The high blood pressure in the arterial system – arterial hypertension

The aim of this article is the information about the circulatory system with focusing on arterial blood pressure, as one of its fundamental component. New knowledge on blood pressure controlling mechanisms was brought during last period. Understanding and acquiring new skills lead to better management of the patients with arterial hypertension, modern therapeutic approach included.

Keywords: physiology of the circulatory system, arterial blood pressure, arterial hypertension, arterial pulse assessment, cardiovascular risk.