Vaskulárna medicína 1/2016

Urgentné a emergentné operácie karotických artérií

MUDr. Martin Kuročka, MUDr. František Rusňák, MUDr. Peter Beňo, MUDr. Ľubomír Horný, MUDr. Milan Podolec, MUDr. Marek Rusňák

Operácie na extrakraniálnom úseku karotických tepien sú najčastejším cievno-chirurgickým výkonom. Načasovanie tohto typu operácie je v poslednom období veľmi diskutovanou témou. Cieľom článku je objasniť indikácie, stupeň stenózy, časový faktor, morbiditu a mortalitu.

Kľúčové slová: karotická endarterektómia, karotický stenting, načasovanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Urgent and emergent operations on carotid arteries

Operations on extracranial section of the carotid artery are the most common vascular surgery operations. The timing of this type of operation is recently very discussed topic. The aim of the article is to clarify indications, degree of stenosis, the time factor, morbidity and mortality.

Keywords: carotid endarterectomy, carotid stenting, timing