Vaskulárna medicína 3/2016

Tretí Svetový deň trombózy na Slovensku

prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Lucia Stančiaková, MUDr. Juraj Sokol, PhD., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť