Vaskulárna medicína 1/2011

Švajčiarsko – krajina s veľ kou tradíciou angiológie

MUDr. Ľudmila Kovačičová, MUDr. Katarína Dostálová, doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD.

Švajčiarsko a Slovensko sú dve malé krajiny, podobné rozlohou aj počtom obyvateľov, ale zásadne sa líšia rozvojom a organizáciou zdravotnej starostlivosti. Počas trojmesačného študijného pobytu a neskôr počas 12-mesačného pôsobenia na Angiologickej klinike Univerzitnej nemocnice v Zürichu som mala možnosť nahliadnuť do diagnostického a terapeutického procesu, ako aj do vzdelávacieho systému mladých angiológov vo Švajčiarsku.

Kľúčové slová: Švajčiarsko, ultrasonografia, mikrocirkulácia, vzdelávanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť