Vaskulárna medicína 2/2013

Správa z XXI. slovenského angiologického kongresu

MUDr. Helena Rusnáková

V dňoch 19. 6. – 22. 6. 2013 sa v Tatranskej Lomnici konal XXI. slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou, ktorý bol tentokrát spojený so 6. kurzom Central European Vascular Forum (CEVF). Akciu organizovala Slovenská angiologická spoločnosť SLS, prezidentkou kongresu bola jej predsedníčka prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

stiahnuť celý článok v pdf