Vaskulárna medicína 3-4/2012

Slovenská spoločnosť pre hemostázu a trombózu sa stala členom Slovenskej lekárskej spoločnosti

prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

stiahnuť celý článok v pdf