Vaskulárna medicína 1/2013

Slovenská angiológia vstúpila do tretej desiatky svojej existencie

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

„Bývam vo veľmi malom domčeku, ale moje okná hľadia do veľmi veľkého sveta“ Slovami starého čínskeho filozofa Konfúcia (*552/551 pred Kr.– † 479 pred Kr.) mi dovoľte začať krátky spätný pohľad do dvadsaťročnej histórie slovenskej angiológie. Písal sa rok 1993, veľmi významný pre slovenskú angiológiu či vaskulárnu medicínu. V Bratislave sa 25. marca konala ustanovujúca schôdza Slovenskej angiologickej spoločnosti (SAS) SLS a na jeseň prvý Slovenský angiologický kongres v Tatranských Zruboch.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť