Vaskulárna medicína 1/2014

Rizikové faktory VTE z pohľadu hematológa

doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.

V diagnostike, prevencii a liečbe venózneho tromboembolizmu (VTE) sa v ostatných rokoch dosiahli významné pokroky. V súčasnosti sa kladie dôraz na identifikáciu rizikových faktorov VTE a posúdenie individuálneho rizika VTE. Rizikové faktory sa uplatňujú v etiopatogenéze VTE. Ide o heterogénnu skupinu faktorov s rôznym stupňom klinickej dôležitosti. Stratifikácie rizika trombózy, ale aj rizika krvácania umožnia optimalizovať manažment VTE.

Kľúčové slová: rizikové faktory VTE, stratifikácia, kategorizácia rizikových faktorov, trombofília.

stiahnuť celý článok v pdf

VTE risk factors from hematologist’s point of view

risk factors of VTE, stratification, categorising risk factors, thrombophilia.