Vaskulárna medicína 2/2020

Recenzia: Frankovičová M. a kol. Komplexné riešenie dialyzovaných pacientov z pohľadu chirurga

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť