Vaskulárna medicína 3/2016

Postihnutie ascendentnej aorty pri Takayasuovej arteritíde – kazuistika

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., MUDr. Jana Hasáková, MUDr. Eva Bučeková, PhD., MUDr. Michal Hulman, PhD.

Takayasuova arteritída predstavuje systémovú vaskulitídu neznámej etiológie. Ochorenie vzniká typicky u mladých žien vo veku 10 – 25 rokov. Literatúra uvádza dve štádiá ochorenia – 1. skoré zápalové štádium a 2. štádium chronických vaskulo-okluzívnych zmien. Na potlačenie príznakov zápalu sa využívajú kortikosteroidy a imunosupresíva. Niekedy si liečba ochorenia vyžaduje chirurgické riešenie. Článok opisuje kazuistiku pacientky s dilatáciou ascendentnej aorty pri Takayasuovej arteritíde, ktorá sa podrobila úspešnému chirurgickému zákroku.

Kľúčové slová: Takayasuova arteritída, klinický obraz, diagnostika, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Disability of ascending aorta to Takayasu´s arteritis – a case report

Takayasu´s arteritis is a primary systemic vasculitis with unknown origin. The disease occurs especially in young women – age between 10. – 25. years. There are two clinical stages of the disease – 1. early inflammatory stage and 2. chronic occlusive stage. In the treatment corticosteroids and/or immunosuppressive agents are used for supression of the inflammation. In some cases surgical treatment is recommended. We present a case report of a female patient with dilatation of aorta due to TA, who was successfully operated.

Keywords: Takayasu´s arteritis, clinical picture, diagnostic, treatment