Vaskulárna medicína 3-4/2017

Pagetův-Schrötterův syndrom – námahová trombóza horní končetiny v klinické praxi

MUDr. Petr Grenar, MUDr. Dan Rakušan, MUDr. Tomáš Adámek, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

Pagetův-Schrötterův syndrom (idiopatická trombóza horní končetiny, námahová trombóza ) je v povědomí lékařů méně známou klinickou jednotkou, postihující zpravidla mladé jedince s dramatickým průběhem a významnými dlouhodobými následky při nesprávném zaléčení. Cílem této práce je čtenáře seznámit s danou problematikou, diagnostickým a terapeutickým postupem. Součástí textu je kazuistika pacienta dokumentující výskyt tohoto syndromu v klinické praxi.

Kľúčové slová: Paget-Schröterův syndrom, idiopatická trombóza horní končetiny, námahová trombóza, syndrom horní hrudní apertury

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Paget Schroetter syndrome – clinical case of effort thrombosis

Paget Schroetter syndrome (idiopatic thrombosis of upper extremity, exertional thrombosis) is generally rare clinical condition with progressively worsening symptoms, which affects mainly young patients. In cases with delayed diagnostic process and inappropriate treatment, it tends to have long term impact on patients health status. This article is mainly concerned with recomended diagnostic and treatment approaches to Paget Schroertter syndrome. There is a case report included in order to prove a manifestation of the syndrome in clinical practice.

Keywords: Paget-Schroetter syndrome, idiopatic thrombosis of upper extremity, exertional thrombosis, thoracic outlet syndrome