Vaskulárna medicína 2/2020

Ozónoterapia nielen periradikulárne

MUDr. Ema Ivanová, MUDr. Ľudovít Chalányi, MPA, Slavomír Imriš

Ozónoterapia je minimálne invazívny, neoperačný zákrok, pri ktorom ide o aplikáciu medicínskeho ozónu, respektíve zmesi O2/O3 v presne stanovenom množstve a koncentrácii do určeného postihnutého miesta. Na Slovensku najčastejší spôsob ozónoterapie vystihujúci túto definíciu patrí periradikulárnej aplikácii O2/O3 pri koreňovom syndróme, pri postihnutí nervu spôsobeného najmä herniou IV (intervertebrálneho) disku. Cieľom tohto článku je poukázať na skutočný potenciál v liečbe medicínskym ozónom v rámci interdisciplinárnej spolupráce s víziou nekomplikovanej a vo všetkých smeroch dostupnej terapie.

Kľúčové slová: ozónoterapia, zmes O2/O3, postihnutie nervu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ozone therapy, not just periradicular

Ozonotherapy is a minimally invasive, non-operative procedure, which involves the application of medical ozone, or a mixture of O2/O3 in a precisely determined amount and concentration to a specified, affected area. In Slovakia, the most common method of ozone therapy that meets this definition belongs to the periradicular application of O2/O3 in root syndrome, in the involvement of the nerve caused mainly by hernia IV (intervertebral) disc. The aim of this article is to point out the real potential in medical ozone treatment within the interdisciplinary cooperation with the vision of uncomplicated and accessible in all directions.

Keywords: ozonotherapy, mixture of O2/O3, involement of the nerve