Vaskulárna medicína 2/2010

Orálne antitrombotiká v ortopédii

Magda Žiaková

Tromboembolická choroba v ortopédii bola a naďalej zostáva obávanou komplikáciou vo včasnom aj neskoršom pooperačnom období. Na fatálnu pľúcnu embóliu zomrelo v Európe v roku 2005 asi 500 000 pacientov, čo je viac ako celkový počet úmrtí na rakovinu pľúc, prostaty, AIDS a v dôsledku dopravných nehôd.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť