Vaskulárna medicína 2/2022

Odišiel prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., zakladateľ Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy

Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť