Vaskulárna medicína 3-4/2012

Novinky v profylaxii venózneho tromboembolizmu

MUDr. Helena Rusnáková

Venózny tromboembolizmu je pre svoju závažnosť stále aktuálnou témou odborných kongresov. Jeho prevencii sa venoval aj prednáškový blok na XX. slovenskom angiologickom kongrese s medzinárodnou účasťou vo Vysokých Tatrách, podporený edukačným grantom spoločnosti SANOFI. Týkal sa aktuálnych otázok venózneho tromboembolizmu aj so zameraním na najnovšie odporúčania profylaxie podľa ACCP z roku 2012, hodnoteniu rizika venózneho tromboemblizmu u chirurgických, internistických pacientov, ako aj jeho profylaxii u hospitalizovaných pacientov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť