Vaskulárna medicína 1/2014

Novinky v manažmente porúch hemostázy – prepojenie kliniky a laboratória

prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

stiahnuť celý článok v pdf