Vaskulárna medicína 1/2016

Nerozpoznaná ruptúra aneuryzmy abdominálnej aorty ako cauza mortis. Stratégia liečby poznanej RAAA

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc., MUDr. Vojtech Macko, MUDr. Zuzana Červená, PhD.

Autori analyzujú dva prípady nerozpoznanej ruptúry aneuryzmy abdominálnej aorty (RAAA) a načrtli stratégiu a taktiku liečby.

Kľúčové slová: ruptúra aneuryzmy abdominálnej aorty, chirurgická liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Unknown rupture of abdominal aortic aneurysm as causa mortis. Strategy of treatment known RAAA

The authors analysed two cases of unknown RAAA and indicated strategy and tactic of treatment.

Keywords: rupture of abdominal aortic aneurysm, surgical treatment